info.dewereldburger@sioz.nl 020 613 84 82

Aanmelden

Voor aankomend schooljaar 2023-2024 zitten de volgende groepen vol:

 • Groep 1
 • Groep 2
 • Groep 3
 • Groep 4
 • Groep 5
 • Groep 6
 • Groep 7
 • Groep 8

  Gegevens leerling
  Voor welke groep wordt de leerling aangemeld?
  Bezoekt uw kind al kinderopvang/een peuterspeelzaal?

  Indien uw kind al een basisschool bezoekt: op welke school staat uw kind ingeschreven?

  Gegevens ouder(s)/verzorger(s)