info.dewereldburger@sioz.nl 020 613 84 82

Muziek

Muziekeducatie heeft op De Wereldburger een structurele plaats in het curriculum. De vakdocenten van Muziekschool Amsterdam werken samen met onze leerkrachten om, in de vorm van co-teaching, een goede invulling aan de muzieklessen in de klas te geven. Tijdens de lessen doen de kinderen zelf actief mee, waardoor hun creativiteit, verbeelding, cognitieve en motorischevaardigheden ontwikkeld worden. De vakdocenten laten vanuit hun expertise de kinderen het plezier van samen muziek maken ervaren.