info.dewereldburger@sioz.nl 020 613 84 82

Gezonde school

De Wereldburger is een Jump-in school. 

Het Jump-in programma helpt scholen om gezonde leefstijl op school vorm te geven. De acht doelen van Jump-in zijn hierbij de leidraad. Samen met Jump-in bekijken wij aan welke doelen wij willen werken en waar verbetering mogelijk is.

Wat zijn de Jump-in doelen?

  • Gezondheid staat structureel op de agenda
  • Samen met ouders gezond gedrag bevorderen
  • Beleid en educatie rond gezonde voeding
  • Voldoende en kwalitatief goed vakonderwijs
  • Actief buitenspelen onder schooltijd
  • Sporten en bewegen voor elk kind, op elk niveau
  • Aandacht voor motorische ontwikkeling
  • Goede zorgstructuur voor kinderen met ongezond gewicht