info.dewereldburger@sioz.nl 020 613 84 82

Kanjertraining

Vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect

In iedere groep van De Wereldburger wordt de werkwijze vanuit de Kanjertraining toegepast. Deze methodiek op sociaal- emotioneel gebied, richt zich op het vergroten van sociale vaardigheden en oplossend vermogen van kinderen. Alle leerkrachten van onze school zijn gecertificeerd of zijn bezig met de training om deze lessen te kunnen geven en volgen regelmatig nascholing op dit gebied.

Op systematische wijze leren kinderen op een respectvolle, plezierige en veilige manier met elkaar omgaan. Er wordt aandacht besteed aan het bevorderen van zelfvertrouwen en zelfbeheersing. Daarnaast krijgen kinderen handreikingen om op een goede manier om te gaan met de straatcultuur.

De Kanjertraining maakt gebruik van petten. Deze symboliseren een bepaalde vorm van gedrag. De omschreven “petten” zijn niet bedoeld om een kader te geven voor al het gedrag van kinderen. Je bent geen “petje”, je doet op dit moment zo. De indeling in gedragstypen is niet bedoeld om te diagnosticeren. De kanjertraining helpt kinderen andere gedragsvarianten te ontdekken, uit te proberen.

Meer informatie over de kanjertraining vindt u op www.kanjertraining.nl.