info.dewereldburger@sioz.nl 020 613 84 82

Medezeggenschapsraad

Net als iedere school kent ook De Wereldburger een Medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders/verzorgers en personeel alle belangrijke zaken met betrekking tot school bespreken. Belangrijke onderwerpen voor een MR zijn de onderwijskwaliteit, schoolfinanciƫn, het schoolplan en de formatie van het komende schooljaar. De MR van De Wereldbruger kan daarnaast elk relevant onderwerp bespreken met de schoolleiding.

Afhankelijk van het onderwerp, kan de MR een adviserende of instemmende rol hebben. Bovendien draagt de MR actief zelf onderwerpen aan en treedt zij op als gesprekspartner voor de schoolleiding.