info.dewereldburger@sioz.nl 020 613 84 82

Ouder- en kindadviseur

Aan iedere school in het regulier en speciaal onderwijs is een vaste eenheid van ouder- en kindadviseur, jeugdarts, jeugdverpleegkundige en jeugdpsycholoog verbonden. Zij werken nauw samen met de intern begeleider van school en nemen deel aan het zorgoverleg.

De ouder- en kindadviseur die aan onze school is verbonden is Esma Bouchachout. Zij maakt deel uit van het Ouder en Kind Team verbonden aan het ouder-en kindcentrum Amsterdam Osdorp.

Wanneer naar de Ouder – en Kindadviseur?

Als u zich zorgen maakt, is het fijn om daar even met iemand over te kunnen praten. In een gesprek of telefonisch. De ouder- en kindadviseur luistert en bespreekt samen met u tips waar u verder mee kunt.
U kunt om uiteenlopende redenen een afspraak maken met de Ouder -en Kindadviseur. Ouders willen het beste voor hun kind. Ze proberen hun kind zo goed mogelijk te begeleiden bij het opgroeien en opvoeden en zoeken naar oplossingen. Als het een periode minder goed gaat of als er zorgen zijn in de thuissituatie, wat betreft de leerontwikkeling, op school of in de vrije tijd kunt u terecht bij de Ouder – en Kindadviseur. Zij helpt u met alle vragen en zorgen over het opgroeien en opvoeden van kinderen. Denk daarbij aan slaap- en eetproblemen, vragen over de gezondheid en pubergedrag.

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met:

Naam: Esma Bouchachout
Telefoon: 06 27 26 71 97
Email : e.bouchachout@oktamsterdam.nl
www.oktamsterdam.nl