info.dewereldburger@sioz.nl 020 613 84 82

Plusonderwijs: verrijkingsklas

De laatste jaren is er in Nederland sprake van een toenemende aandacht voor onderwijs aan hoogbegaafde kinderen. Op basisschool de Wereldburger zijn wij van mening dat juist ook deze kinderen een specifiek onderwijsaanbod nodig hebben.

Hiervoor hebben wij de afgelopen twee schooljaren meerdere teamtrainingen van de DNKRS gevolgd. Tevens zijn wij dit schooljaar gestart met de verrijkingsklas voor leerlingen uit de groepen 5 t/m 7. Deze leerlingen krijgen om de week op de woensdag les buiten de klas.