info.dewereldburger@sioz.nl 020 613 84 82

Ouderbetrokkenheid

Verschillende wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat een goede samenwerking met ouders leidt tot betere resultaten van de kinderen, zowel in leerprestaties als in gedrag en werkhouding.

We willen het partnerschap vormgeven vanuit samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid. Bij aanname van leerlingen is de rol van de ouders een onderwerp van gesprek tussen de school en de ouders.

Daarnaast organiseren we verschillende activiteiten voor onze ouders: themaochtenden, koffieochtenden, voorlichtingen en ouderavonden maar ook sportactiviteiten om ouderbetrokkenheid op onze school te vergroten. Door een goede samenwerking en door wederzijdse betrokkenheid kunnen zowel ouders als wij betere ontwikkelingskansen voor onze kinderen creƫren.