info.dewereldburger@sioz.nl 020 613 84 82

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen (SWV). Dit samenwerkingsverband stimuleert en begeleidt scholen bij de ontwikkeling van een goede ondersteuning.

Het Samenwerkingsverband heeft als doel zorg te bieden aan alle kinderen in Amsterdam en Diemen. Alle deelnemende scholen hebben beschreven hoe hun ondersteuning eruit ziet, wat de sterke en zwakke kanten zijn van de ondersteuning, waar de school zich verder in wil ontwikkelen en wat de grenzen van de ondersteuning op de Basisschool De Wereldburger zijn.

Als blijkt dat het kind meer orthopedagogische of ortho- didactische begeleiding nodig heeft dan de school kan bieden, wordt het verzoek tot plaatsing in het Speciaal Basisonderwijs/Speciaal Onderwijs aangevraagd bij het SWV. Zij bepaalt uiteindelijk of een kind in aan- merking komt voor plaatsing. Mochten wij deze stap voor uw kind overwegen dan wordt u van het begin tot het eind bij dit proces betrokken. Aanmelding gebeurt uitsluitend met uw toestemming.