info@bsdewereldburger.nl 020 613 84 82

SIOZ is het bestuur van de Wereldburger en is ontstaan vanuit de missie en visie van het SIOZ onderwijsconcept.

  • Dit concept richt zich met name op de opvoedkundige rol van scholen waarbij de schillen (zie figuur 1) innerlijke vrede, interpersoonlijke vrede en wereldvrede de drie dimensies vormen van wereldburgerschap. Wat de SIOZ verder karakteriseert is dat zij niet alleen mensen willen opleiden die zelf goede mensen en wereldburgers zijn, maar dat zij zich op hun beurt weer proactief inzetten om binnen hun omgeving en in de maatschappij de boodschap van wereldburgerschap verder te verspreiden.