info@bsdewereldburger.nl 020 613 84 82

Stichting Interregionaal Onderwijs Zaanstad (SIOZ)

BS de Wereldburger is een openbare basisschool, die valt onder het bestuur van Stichting Interregionaal Onderwijs Zaanstad (SIOZ). De scholen van SIOZ staan voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs en hebben een ieder een eigen specifiek onderwijsconcept en identiteit. Deze scholen zijn gevestigd in de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Zaandam.

Iedere dag krijgen ruim 1.000 leerlingen onderwijs op een school van SIOZ.

Te visite