info@bsdewereldburger.nl 020 613 84 82

Oudercontactfunctionaris

De oudercontactfunctionaris stimuleert het contact tussen ouders en school. Zij organiseert inloopochtenden en themabijeenkomsten over bijvoorbeeld omgaan met ongewenst gedrag, positief opvoeden en de thema’s van de voorschool en de onderbouw.

Ook kan ze u informeren over de activiteiten die u thuis kunt doen met uw kind, in het verlengde van het thema waar ze in de klas mee bezig zijn. Of ze kan voor u contact leggen met de ouder-kindadviseur.

Onze oudercontactfunctionaris is Zeynep Sayma, zij is aanwezig op de maandag en dinsdag.

Zij is beschikbaar op maandag en dinsdag om 9.00 en 15.00 uur, behalve op feestdagen.

Adres

Koos Vorrinkweg 5
1069 JR Amsterdam (Osdorp)

Telefoon: 020 613 84 82
Email : z.sayma@sioz.nl