info.dewereldburger@sioz.nl 020 613 84 82

Missie en visie

Universele waarden

Wat de medewerkers van de stichting bindt, is niet dat wij allen dezelfde religie, levensovertuiging, cultuur, ras, of etniciteit delen, maar dat wij gemeenschappelijke universele waarden met elkaar delen. Wij weten elkaar te vinden in waarden zoals vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit, ook al wordt een ieder van ons geïnspireerd en gevoed door een of meer andere bronnen. Onze identiteit overstijgt onze verschillen: wij hebben ons verbonden in onze overeenkomsten en onze gedeelde visie.

  • Wij zien elkaar als samenwerkingspartners in de opvoeding van een generatie voorbeeldige wereldburgers.
  • Wij putten onze inspiratie uit de goedheid en de schoonheid die wij in de mensen en de wereld om ons heen zien, ongeacht hun afkomst, religie of sociale status.
  • Wij raken geïnspireerd door mensen die iets willen betekenen voor de mensheid, van de onvoorwaardelijke liefde van een moeder voor haar kind, van de glimlach van een onbekende voorbijganger en van mensen die hun hart volgen.
  • Wij raken geïnspireerd door de onbaatzuchtigheid, de esthetiek en de behulpzaamheid die wij zien in de natuur. Het zet ons aan tot verwondering, tot verbazing, tot dankbaarheid, verantwoordelijkheid, barmhartigheid, duurzaamheid en dienstbaarheid aan de mensheid.
  • Het zet ons aan om onszelf naar een hoger niveau te tillen en om werkelijk deel uit te maken van de wereldsamenleving.

Vertaalslag naar ons onderwijs

In ons onderwijs leren wij kinderen om vanuit hun eigen beleving te geven om de mens en de wereld, te aanschouwen, te bewonderen en er een positieve bijdrage aan te leveren. Wij bevorderen hun bewustzijn dat zij nu meer dan ooit in een wereld met diversiteit, complexiteit, verbindingen en onderlinge afhankelijkheden leven en dat onze handelingen gevolgen hebben voor mensen en gemeenschappen op lokaal, nationaal en internationaal niveau en voor de natuur en het milieu en voor al het leven op aarde.
Wij geloven dat kinderen het recht hebben op onderwijs die hen voorziet van de kennis, vaardigheden en waarden die ze nodig hebben om de kansen en de uitdagingen te omarmen die ze zullen tegenkomen in hun leven en om met elkaar de toekomstige wereld te creëren waarin zij vreedzaam samenleven.