info.dewereldburger@sioz.nl 020 613 84 82

Engels

Vanaf groep 3 krijgen de kinderen Engelse les.

Vanaf groep 3 krijgen de kinderen Engelse les. In groep 3 wordt het Engels door middel van liedjes en verhalen aangeboden. Ook wordt er aandacht gegeven aan onderwerpen uit het dagelijkse leven die de interesse van kinderen hebben, zoals iemand begroeten, school, vakantie, huisdieren, boodschappen doen, etc. In de hogere groepen wordt naast de mondelinge vaardigheden ook aandacht bested aan de schriftelijke vaardigheden. We gebruiken de lesmethode ‘Take it easy’.

  • Kunstprogramma
  • Engels
  • Sportschool