info.dewereldburger@sioz.nl 020 613 84 82

Wetenschap en Techniek

W&T

Goede Wetenschap en Technologie lessen (W&T) maken nieuwsgierig en stimuleren kinderen om creatief, kritisch en ondernemend te zijn, op onderzoek uit te gaan en oplossingen te vinden. 

Dit gebeurt het liefst vanuit hun eigen vragen en beleving, waardoor hun intrinsieke motivatie groot is en het leerrendement hoog. Dit sluit goed aan bij de stap die De Wereldburger wil maken om het ervaringsgerichte onderwijs meer vorm te geven.

Wetenschap

Tijdens onze inspiratiesessies die verzorgd worden door Stichting Saga Interproject gaan wij dieper in op de principes nieuwsgierigheid, meta-cognitie en co-constructie vanuit het onderzoekend en/of ontwerpend leren en de wijze waarop dit wordt vormgegeven vanuit W&T. Wij laten de leerkrachten zelf de onderzoekscirkel doorlopen gekoppeld aan een actueel thema, zodat zij deze zelf ervaren en in de eigen lespraktijk kunnen toepassen.